Skip to main content

Zilveren Kruis

De inzet van Zilveren Kruis is gericht op het bereiken van goede bedrijfsresultaten, goede producten en een optimale klantenservice. Ze doet dit door te investeren in de vitaliteit en gezondheid van werknemers, zodat ze ook duurzame productie en hoge kwaliteit kunnen bieden.
Bij het Zilveren Kruis vinden de accountants een uitzonderlijk goede combinatie van targeting en optimalisering van een gezonde werkomgeving. Om gezond werk en individuele gezondheid te stimuleren. Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en individuele perspectieven.
Het beleid wordt gevormd door goed gedefinieerde beleidslijnen en duidelijke en kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de korte en lange termijn. Kwalitatief hoogstaande interne en externe professionals ondersteunen het beleid, met name door het stimuleren en onderwijzen van teams en aansprekende en opleidende leidinggevenden.
Het Zilveren Kruis maakt haar aanpak zichtbaar door het activeren van de omgeving van de gebouwen waar ze werkt, de lay-out van de werkplekken, en ook door het individuele en collectieve voorbeeldige gedrag van de leden van de Raad van bestuur en het management.

Hoewel dit een voorlopige beoordeling van de iHMQ Raad toegekend Zilverenkruis met een zilveren certificaat