Skip to main content

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers centraal heeft gesteld in haar bedrijfsagenda. Het scala van gezondheidsinitiatieven in de plaats, de wijze waarop managers zijn opgeleid en ontwikkeld om gezondheidsvraagstukken te herkennen en aan te pakken, de verstrekking van medisch advies en ondersteuning (lichamelijk en geestelijk) aan het personeel zijn slechts enkele voorbeelden van de uitzonderlijke praktijk gezien in het bedrijf.

Een van de ' opvallende ' aspecten van de benadering van het welzijn bij Zilveren Kruis was het uitzonderlijke niveau van het personeels engagement. Niet alleen heeft het personeel weten over de aanpak van het bedrijf, maar deze kennis had geleid tot betrokkenheid en participatie.

John Griffiths, internationaal auditor iHMQ

Een van de voorstellen aan Zilveren Kruis was om evenveel aandacht te besteden aan gezondheidsmanagement kwesties voor flexibele personeelsbezetting van de organisatie. 
Om de resultaten van deze beleidswijziging te onderstrepen, evalueerde KPMG dit in een reële waarde van rendement op investeringen in een flexibel personeelsbestand. De naam van het Nederlandse rapport: ' voor iedereen een kroket: de ware waarde van de flexibele arbeidsmarkt '

Download: voor iedereen een kroket. Value zaak KPMG

 

 

Alexander Stolze bij BNR spitsuur (zakelijk nieuws radio)-17 april 2018

BNR (circa 10 min)