Skip to main content

Royal IHC Merwede 2018-2020 guld

Royal IHC utvecklat en integrerad strategi och praxis för hÀlsa förvaltning och kvalitet som uppfyller guldmynt standarden IHMQ. Och hanteras och genomförs som gemensamt ansvar för ledning, anstÀllda, företagsrÄd och personal.

Jeanine Peppink (dir IHC SHEQ), Paul Baart (centrum werk gezondheid), Dave Vander Heyde (VD-IHC)
Laudatio, Dr Gregor Breucker, internationell revisionsgrupp

Royal IHC Àr en gyllene organisation. I en högrisksektor har Royal IHC tÀnkesÀttet om sÀkerhet och hÀlsa först. Visionen och ambitionen omsÀtts i daglig praktik med stöd till ledning, handledare och medarbetare.
I olika uttalanden förvaltnings representanter mycket tydligt visa ett trovÀrdigt Ätagande att erkÀnna den integrerade hÀlso-förvaltning och kvalitet som en del av bÄde företagspolitik och strategier och affÀrsrutiner. Detta avspeglades ocksÄ och bekrÀftas av ytterligare förklaringar som gjorts av olika yrkesverksamma frÄn SHEQ, HR, Plant Management samt medlemmar av arbetstagarnas rÄd och enskilda anstÀllda. Dessa Ätaganden visar pÄ en hög nivÄ av medarbetarnas engagemang och engagemang.

Organisationen övar en solid People Management system baserat pÄ regelbundna medarbetarundersökning rutiner i kombination med PMO förfaranden. AffÀrsenheterna kan planera sina individuella förhÄllningssÀtt för att bearbeta resultaten och organisera den kontinuerliga förbÀttringsprocessen.
Produktions ledningssystemet uppmuntrar och stöder genomförandet av begreppet sjÀlvlÀrande team inom ramen för Lean-Management.
Revisionsgruppen noterade ett antal förbÀttringar i förhÄllande till resultaten av den tidigare bedömningen. Företagsledningen har framför allt investerat i en förbÀttring av arbetsmiljön. Det delade ansvaret för hÀlsofrÄgor (SHEQ och HR/Training & Development) verkar uppmuntra och underlÀtta en ytterligare förbÀttring nÀr det gÀller nivÄn pÄ integrationen av hÀlsofrÄgor i företagspolitik och-praxis.

AuditteamTam
ara Raaijmakers, Alexander Stölze, Paul Baart, Gregor Breucker

Tydliga hÀlso-och sÀkerhetsstrategier och-förfaranden faststÀlls och utgör grunden för att utvidga organisationens fokus till att omfatta explicita och definierade hÀlsofrÄgor och prioriteringar.
Med tanke pÄ den starka och dominerande produktions fokuseringen inom organisationskulturen Àr det uppenbart att hÀlsofrÄgor bara kan införlivas i en utvecklingsprocess pÄ medellÄng sikt. De respektive nödvÀndiga processerna finns pÄ plats (medarbetarundersökning och PMO-system) och ger Àven möjlighet att identifiera hÀlsofrÄgor som fetma och övervikt, fysisk trÀning och stresshantering.

För att upprÀtthÄlla en gyllene standard för integrerad hÀlsovÄrd, understryker vi att Royal IHC mÄste vara angelÀgna om att ta risker för anstÀllda och anstÀlld personal för hÀlsa och sÀkerhet till ett minimum.
Den stolt och hantverksskicklighet som mÀrks i organisationen, kan vara en del av att visa vÀrlden att de tekniska innovationer som gjorts av Royal IHC görs pÄ ett sÀkert och hÀlsosamt sÀtt.