Skip to main content

Koninklijke IHC Merwede GOLD

 

2014-2017

Het was heel duidelijk dat IHC Merwede blijft investeren in de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers en dat de werknemers gezondheid, veiligheid en welzijn een corporate prioriteit blijven. Het leidt tot de erkenning van Koninklijke IHC Merwede tot iHMQ Gold Certificate dit werd op een aantal manieren aangetoond, waaronder:

  • Dat er een hogere prioriteit wordt gegeven aan veiligheid en risicoreductie. Een van de manieren waarop dit gebeurt, is het gebruik van een nieuwe video over gezondheid en veiligheid bij IHC Merwede, die door alle bezoekers van het bedrijf wordt gezien. De video wordt ook gebruikt in het inductieproces waar het wordt aangevuld door instructie van de inductees ' Manager. Onderaannemers ontvangen badges voor een bepaalde periode na het succesvol invullen van de quiz als onderdeel van de video instructie.
  • Elke manager voert nu een maandelijkse veiligheidsinspectie van zijn/haar afdeling uit. Dit is een open, transparante en constructieve gelegenheid om alle zwakke punten te corrigeren en eventuele onaanvaardbare praktijken of gedragingen aan te pakken.
  • Zeer aanzienlijk is er een toenemende bewustwording in het bedrijf van de gunstige relatie die bestaat tussen een gezonde en veilige werkplek, kwaliteit en klanttevredenheid.
  • Toolbox Talks worden beïnvloed door risicobeoordeling en risicoanalyse, zodat medewerkers zo snel mogelijk volledig geïnformeerd worden.

EEN belangrijke ontwikkeling is de recente formatie van het IHC Vitality team. Dit team biedt aanzienlijke mogelijkheden in termen van de bevordering van de gezondheid van werknemers en Wellness in het hele bedrijf. Het is zeer positief op te merken dat het team heeft:

  • Duidelijke korte, tussentijdse en langetermijndoelstellingen.
  • EEN plan om deze doelen te bereiken en dat omvat een korte enquête van het personeel dat zal helpen om prioriteiten te identificeren.
  • EEN proces dat is gebaseerd op de principes van betrokkenheid van werknemers en communicatie en dat omvat evaluatie-dit is zeer goede praktijken.
  • EEN verlangen om meer bewustzijn onder het personeel te zien van het belang van gezond en gezond blijven in de toekomst, ' Wees gezonde toekomst '.
  • Het verband tussen bedrijfsimago en het hebben van een gezonde beroepsbevolking erkend. Namelijk dat de bescherming en de bevordering van het welzijn van de werknemers een positieve weerspiegeling is van bedrijfsimago en dat het behoud en de aanwerving van personeel wordt verbeterd.