Skip to main content

QS Gezondheidsmanagement

QS health management is a dedicated service organisation. She delivers therapeutic services to businesses and individual employees to prevent and overcome mental health problems. The organisation takes the lead in this field of action and its management sets the standard for employees and remote working therapists. The working conditions reflects the goals set in the treatments and it supports the sustainable employment of the staff.
The staff is as dedicated as in earlier assessments, is highly appreciated by remote therapist and clients rewarded them highly too.

Smart and well organized, sensitive in communications and professional in their approach, the organization is rewarded the iHMQ Gold certificate

QS gezondheidsmanagement

QS Health Management is een toegewijde service organisatie. Zij levert therapeutische diensten aan bedrijven en individuele werknemers om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen en te overwinnen. De organisatie neemt het voortouw op dit gebied en het management stelt de standaard voor werknemers en op afstand werkende therapeuten. De arbeidsomstandigheden weerspiegelen de doelstellingen van de behandelingen en het ondersteunt de duurzame tewerkstelling van het personeel.
Het personeel is net zo toegewijd als in eerdere beoordelingen, wordt zeer gewaardeerd door de op afstand werkende therapeut en klanten waarderen hen ook hoogelijk.

Slim en goed georganiseerd, gevoelig in communicatie en professioneel in hun aanpak, is de organisatie beloond met de iHMQ Gold Certificate