Zilveren Kruis

Åtagandet från Zilveren Kruis syftar till att uppnå goda affärsresultat, bra produkter och optimal kundservice. Hon gör detta genom att investera i anställdas vitalitet och hälsa så att de också kan erbjuda hållbar produktion och hög kvalitet.
Vid Zilveren Kruis finner revisorerna en utomordentligt bra kombination av inriktning och optimering av en hälsosam arbetsmiljö. För att stimulera friskt arbete och individuell hälsa. FörVerkliga affärsmål och individuella perspektiv.
Policyn präglas av väldefinierade politiska konturer och tydliga och kvalitativa och kvantitativa mål på kort och lång sikt. Högkvalitativa interna och externa proffs stödja politiken, särskilt genom att stimulera och undervisningsgrupper och tilltalande och utbildning chefer.
Den Zilveren Kruis gör hennes syn synlig genom att aktivera omgivningen av de byggnader som hon arbetar, utformningen av arbetsplatser, och även av de enskilda och kollektiva föredömligt beteende av medlemmarna i styrelsen och ledningen.

Även om detta är en preliminär bedömning iHMQ styrelsen tilldelade Zilverenkruis med ett silver certifikat 

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org