iHMQ

Välkommen till webbplatsen för ”international Institute for Health Management and Quality”

Syftet med IHMQ är att förbättra organisationers, professionellas och medarbetares prestationer genom att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren  och arbetstagarnas hälsa och välbefinnande genom att kombinera principerna om kvalitetsstyrning, hälsofrämjande och organisationsutveckling.

IHMQ:s certifieringsprogram har utvecklats i samverkan med europeisk expertis inom områdena ”Workplace Health Promotion” och organisationsutveckling och bygger på aktuell forskning, teori och beprövad erfarenhet.

Vårt nätverk erbjuder en rad tjänster inom området – organsiationshälsa.

IHMQ erbjuder support till företagshälsovård och organisationer som har utvecklat eller planerar att utveckla ett strategiskt ledningssystem för hälsa med hjälp av akademiker och professionella inom området. IHMQ har verkat i Holland sedan 1999 och gått från klarhet till klarhet genom att tilldela organisationer ackreditering till organisationer som har demonstrerat ”Good Practice” inom området ”Health Management” (Organisationshälsa).

IHMQ arbetar med internationella centra för att tillhandahålla och erbjuda internationell expertis / ledarskap för att utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och praktik gällande hälsoarbete i organisationer.

Många organisationer har redan erhållit IHMQ certifiering och utgör ”Models for Good Practice” (MOGP) för ”Health Management” – Organisationshälsa.

Tjänster

Certifiering

  • Stora organisationer

  • Små och medelstora företag,

  • Icke-statliga organisationer

  • Regeringsorganisationer

Training

  • iHMQ Auditor

  • Health Manager (corporate auditor)

  • International iHMQ Auditor

Consultancy

  • Strategisk hållbar hälsohantering

  • HR Health Manager

  • Shop Floor Health Operator

MÅL

Syftet med IHMQ är att förbättra organisationens och medarbetarnas prestationer genom att förbättra arbetstagarnas hälsa och välbefinnande genom att kombinera principerna om kvalitetsstyrning, hälsofrämjande och organisationsutveckling.

EU EXPERTER

IHMQ certifieringsprogram har utvecklats i samarbete med europeiska experter på hälsofrämjande och organisationsutveckling på arbetsplatsen. Den har baserats på aktuell organisatorisk forskning, teori och praktik.

EXCELLENCE

Förträfflighet

iHMQ grundas med det utmanande perspektivet att förbättra arbetshälsan och välbefinnandet för anställda och deras anhöriga genom sofistikerade ledningsprinciper och förstärka metoder som upprätthåller excellens.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org