stöd

IHMQ ger stöd till företagshälsovårdspersonal och organisationer som utvecklar eller avser att utveckla ett sofistikerat hälso ledningssystem genom att arbeta med ledande enskilda akademiker och yrkesverksamma. IHMQ har varit verksamt i Nederländerna sedan 1999 och har gått från klarhet till klarhet och tilldelat ackreditering till organisationer som demonstrerar god praxis inom HälsoVårdsområdet.

Vårt nätverk av WHP centra erbjuder en rad tjänster för enskilda intresserade yrkesverksamma, personal och organisationer.

IHMQ-Stiftelsen arbetar med internationella centra och ger internationellt ledarskap för att utveckla och sprida evidensbaserad arbetsmiljöpraxis och forskning. IHMQ har varit verksamt i Nederländerna sedan 1999 och har gått från klarhet till klarhet och tilldelat ackreditering till organisationer som demonstrerar god praxis inom HälsoVårdsområdet. Många organisationer har redan uppnått IHMQ certifiering och erkänns som modeller för god praxis (MOGP) i hälsa förvaltning på arbetsplatsen. Brittiska företag betjänas av det brittiska kontoret i iHMQ. Andra länder kommer snart.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org