QS Gezondheidsmanagement

QS Health Management är en dedikerad serviceorganisation. Hon levererar terapeutiska tjänster till företag och enskilda anställda för att förebygga och övervinna psykiska hälsoproblem. Organisationen tar täten inom detta verksamhetsområde och dess ledning sätter standarden för anställda och fjärrarbetande terapeuter. Arbetsförhållandena återspeglar de mål som ställts upp i behandlingarna och stöder en hållbar sysselsättning för personalen.
Personalen är lika hängiven som i tidigare bedömningar, är mycket uppskattad av Remote terapeut och kunder belönas dem mycket också.

Smart och välorganiserad, känslig i kommunikation och professionell i sin strategi, är organisationen belönas iHMQ Gold Certificate

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org