Certifiering

IHMQ erbjuder organisationer ett sätt att få erkännande för sina insatser för att främja och värna om sina anställdas hälsa och välmående. Alla typer av organisationer kan ansöka om certifiering, så om din organisation är ett stort globalt företag eller en SMF-IHMQ kan arbeta med dig för att hjälpa dig att uppnå det erkännande och resultat som du förtjänar.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org