BGZ Wegvervoer

2010

BGZ Wegvervoer är de brancheorganisatie Die Arbo-en gezondheidsbeleid ontwikkelt voor Bedrijven i het Nederlandse Beroepsgoederenvervoer.  De Organisatie maakt bijvoorbeeld Collectieve afspraken voor de bedrijfstak (möttes i totaal 100,000 medewerkers) mötte Arbo-Diensten. BGZ Wegvervoer är bekrooned vanwege tal van innovatieve initiatieven voor het gezondheidsbeleid en de systematische aandacht voor gezondheid op het werk. Er är i 2000 een Arbototaalpakket gemaakt met een extra accent op förebygga en Reïntegratie dat bij 85% van de aangesloten Bedrijven är ingevoerd. I 2001 zal män zich träffade namn op förebyggande van stress richten.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org