Hur

Vikten av att certifieras för hälso-och sjukvårdsförvaltning växer. Fler och fler organisationer söker information om certifiering och erkännande för sin utmärkta hälsohantering. IHMQ kan erbjuda ditt företag hjälp att få detta erkännande.

Först av allt kan du testa dig själv om din organisation är redo för en granskning av en partner till IHMQ. Detta test kan göras genom att fylla i enkäten på ArbetsPlatsen HälsoFrämjande, som kan laddas ner från denna webbplats.

Om din poäng är tillfredsställande, kan du kontakta oss för en tid för en extern revision. Leta efter en IHMQ partner i ditt land på partnerpage och kontakta denna organisation.

Ett möte kommer att göras med ditt företag och en IHMQ partner kommer att komma och besöka ditt företag och granska din hälsovård. Om ditt företag når normerna i stiftelsen, kommer du att bli en "certifierad ArbetsPlats" och få vår certifiering. Du kommer att få en plats i vår lista över erkända organisationer, känd för din hälsa förvaltning och vara ett exempel på god praxis.

Steg mot erkännande:

  1. Genomföra en preliminär revision för att kontrollera om din organisation är redo för IHMQ certifiering.
  2. Diskutera resultaten av revisionen med en konsult från iHMQ partnerorganisation för att utveckla din organisations strategi för att uppnå den standard som krävs.
  3. Utveckla din bevis portfölj.  Detta kommer att fastställa de förfaranden som din organisation har på plats för att främja anställdas hälsa och välbefinnande.
  4. Ansök om en IHMQ extern bedömning via din nationella iHMQ partner. I detta skede, den nationella iHMQ partner kommer att ompröva din beredskap för bedömning.
  5. ETT besök kommer att ordnas för en internationell revisor för att bedöma din ansökan.  Hur länge besöket kommer att bestämmas av storleken på din organisation och kommer att kräva att du intervjuar din hälso LedningsGrupp.
  6. IHMQ ackreditering tilldelas.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org