Kriterier

De kvalitetskriterier som formuleras här är baserade på modellen för Europeiska stiftelsen för KvalitetsStyrning (EFQM). Kriterierna var indelade i nio sektorer som tillsammans ger en heltäckande bild av kvaliteten på hälsovårds verksamheten:

 1. Ledarskap & hälsopolitik
 2. Människors ansvar för hälsan
 3. Policy & strategi
 4. Partnerskap & resurser
 5. Processer
 6. Människor resultat
 7. Kund resultat
 8. Samhällets resultat
 9. Viktiga resultat för hälsan

HälsoVårds verksamheten är ofta inte tillräckligt integrerad i organisationens strukturer och rutiner. Därför är de ofta isolerade. Även framgångsrika projekt förs inte vidare till andra sektorer inom organisationen eller etableras på permanent basis. En annan brist, som ofta leder till misslyckandet med hälsovårdsåtgärder, är bristen på tidigare behovsbedömning av organisationens krav. När kriterierna används läggs tyngdpunkten på i vilken utsträckning verksamheten bedrivs systematiskt och i vilken grad de integreras i organisationen. För detta ändamål är förbättrings-och inlärnings cykeln, som bilden i systemet, mycket viktig.

IHMQ scheme

 

The nine aspects for health management and quality are described in more detail in this downloadable document.

Kriterier

De kvalitetskriterier som formuleras här är baserade på modellen för Europeiska stiftelsen för KvalitetsStyrning (EFQM). Kriterierna var indelade i nio sektorer som tillsammans ger en heltäckande bild av kvaliteten på hälsovårds verksamheten:

 1. Ledarskap & hälsopolitik
 2. Människors ansvar för hälsan
 3. Policy & strategi
 4. Partnerskap & resurser
 5. Processer
 6. Människor resultat
 7. Kund resultat
 8. Samhällets resultat
 9. Viktiga resultat för hälsan

 

HälsoVårds verksamheten är ofta inte tillräckligt integrerad i organisationens strukturer och rutiner. Därför är de ofta isolerade. Även framgångsrika projekt förs inte vidare till andra sektorer inom organisationen eller etableras på permanent basis. En annan brist, som ofta leder till misslyckandet med hälsovårdsåtgärder, är bristen på tidigare behovsbedömning av organisationens krav. När kriterierna används läggs tyngdpunkten på i vilken utsträckning verksamheten bedrivs systematiskt och i vilken grad de integreras i organisationen. För detta ändamål är förbättrings-och inlärnings cykeln, som bilden i systemet, mycket viktig.

IHMQ system

 

De nio aspekterna för hälsohantering och kvalitet beskrivs närmare i detta nedladdningsbara dokument.

 

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org