Skip to main content

Interpay

2006

Voor de (HER) Certificatie van Interpay (een interbancaire instelling Die voor de Nederlandse banken het merendeel van de Financiële transacties administratief verwerkt) Golden de volgende overwegingen. Interpay beschikt över een gedocumenteerde beleidsverklaring voor optimal arbeidsomstandigheden en gezondheid op het werk. Zo är bijvoorbeeld i de Werkwijzer (een bedrijfsvoorlichtingsboek voor Alle medewerkers) het beleid omschreven voor werken en Vrije Tijd, de vergoedingen bij bedrijfsfitness, de bedrijfshulpverlening en het bedrijfsmaatschappelijk werk, de Kinderopvang en de klachtenregeling bij ongewenst gedrag. I de personeelsmap voor de circa1600 medewerkers i vast dienstverband, zijn broschyrer opgenomen över gezond en Veilig werken. Verder verschaft het intranät van Interpay INFORMATE över gezondheidsactiviteiten en gezondheidsnieuws, bijvoorbeeld het RSI-preventiebeleid. De Arbo-coördinator Die het gezondheidsbeleid vormgeeft, zoekt nog Naar interactievere vormen voor het gebruik van intranät inzake gezondheid. Daarnaast verschijnen ook i het personeelsblad regelmatig artikelen över Arbo-en gezondheidsthema ' s.