Skip to main content

Interpay

2006

Voor de (her) certificatie van Interpay (een interbancaire instelling die voor de Nederlandse banken het merendeel van de financiële transacties administratief verwerkt) Golden de volgende overwegingen. Interpay beschikt over een gedocumenteerde beleidsverklaring voor optimume arbeidsomstandigheden en gezondheid op het werk. Zo is bijvoorbeeld in de Werkwijzer (een bedrijfsvoorlichtingsboek voor alle medewerkers) het beleid omschreven voor werken en vrije tijd, de vergoedingen bij bedrijfsfitness, de arehbo en het Bedrijfsmaatschappelijk werk, de kinderopvang en de klachtenregeling bij ongewenst gedrag. In de personeelsmap voor de circa1600 medewerkers in uitgestrekte dienstverband, zijn brochures opgenomen over gezond en veilig werken. Verder verschaft het intranet van Interpay informatie over gezondheidsactiviteiten en gezondheidsnieuws, bijvoorbeeld het RSI-preventiebeleid. De Arbo-coördinator die het gezondheidsbeleid vormgeeft, zoekt nog naar interactievere vormen voor het gebruik van intranet inzake gezondheid. Daarnaast verschijnen in het personeelsblad regelmatig artikelen over Arbo-en gezondheidsthema.