Skip to main content

Facilitaire dienst, Den Haag

De facilitaire deinst van de gemeente Den Haag heeft de bekroning tot MOGP te wir aan een goed sociaal en gezondheidsbeleid dat geleid heeft tot een goede werksfeer en een laag verloop van personeel. Ondanks het feit dat de werklast de laatste jaren verhoogd is en de organisatie rationeler is geworden, kunnen de werknemers de werkdruk goed aan, omdat er een grote mate van vrijheid is bij de taakinvulling op het werk en de persoonlijke ontwikkeling. De ruime mate van vrijheid van invulling van het werk en de aandacht en zorg voor het bevindt zich heeft geleid tot een hogere productiviteit. De onderlinge communicatie staat hoog aangeschreven. Daarvoor is een speciale projectgroep "SamenWerken" opgericht.