Skip to main content

Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam

2006

Het begon eind jaren tachtig met bestrijding van het hoge ziekteverzuim van 15%, maar al snel drong door dat het bevorderen van gezondheid effectiever was dan dit bestrijden. De Dienst Waterbeheer en Riolering lichtte zichzelf dan ook door op hoe het werk en de omstandigheden de gezondheid zouden kunnen bevorderen. Een reeks van maatregelen volgde op alle fronten. Mechanisering van zwaar werk, een inpandig fitnesscentrum, bevorderen van deelname aan sporten, een jaarlijkse speciale gezondheidsdag, organisatorische maatregelen met aandacht voor gezondheid, het aanstellen van managers met oog voor gezondheid, gezonde voeding in de kantine, stressmanagement en dergelijke.Het ziekteverzuim van de 900 medewerkers is nu overigens gehalveerd.