Skip to main content

Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam

2006

Het Begon Eind jaren tachtig träffade bestrijding van het Hoge ziekteverzuim van 15%, Maar Al Snel Drong dörr dat het bevorderen van gezondheid effectiever var Dan dit bestrijden. De Dienst Waterbeheer en Riolering lichtte zichzelf Dan ook dörr op hoe het werk en de omstandigheden de gezondheid zouden kunnen bevorderen. Een stinker van maatregelen volgde op Alle fronten. Mechanisering van zwaar werk, een inpandig fitnesscentrum, bevorderen van deelname aan sporten, een jaarlijkse Speciale gezondheidsdag, organisatorische maatregelen träffade aandacht voor gezondheid, het aanstellen van chefer träffade OOG voor gezondheid, gezonde voeding i de kantine, stresshantering en dergelijke. Het ziekteverzuim van de 900 medewerkers är nu overigens gehalveerd.