Skip to main content

Den tid det tar

Detta kommer att bero på den aktuella nivån på organisationens hälso hanteringsprogram och kommer att dikteras av tidsramarna för den organisation som vill uppnå IHMQ ackreditering. Den nationella iHMQ partnern kommer att stödja dig i utvecklingen av en IHMQ handlingsplan och vägleda dig genom granskningsprocessen. En nominell tidsplan kommer dock att godkännas av organisationen och IHMQ vid registreringen. En administrationsavgift kommer att gälla för de organisationer som vill erhålla ackreditering.

c