Criteria

Criteria

De hier geformuleerde kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op het model van de Europese Stichting voor kwaliteitsmanagement (EFQM). De criteria werden onderverdeeld in negen sectoren die tezamen een volledig beeld geven van de kwaliteit van de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeheer:

  1. Leiderschap & gezondheidsbeleid
  2. Medewerker verantwoordelijkheid voor de gezondheid
  3. Beleid & strategie
  4. Samenwerking & middelen
  5. Processen
  6. Medewerker resultaten
  7. Klant resultaten
  8. Resultaten voor de samenleving
  9. Belangrijke prestatieresultaten (KPI's) op de gezondheid

Gezondheidsmanagement activiteiten zijn vaak niet voldoende geïntegreerd in de structuren en routines van de organisatie. Daarom blijven zij vaak geïsoleerd. Zelfs succesvolle projecten worden niet doorgegeven aan andere sectoren binnen de organisatie of gevestigd op een permanente basis. Een andere tekortkoming, die vaak leidt tot het falen van het gezondheidsbeheer maatregelen, is het ontbreken van voorafgaande behoeften beoordeling van de eisen van de organisatie. Wanneer de criteria worden gehanteerd, wordt de nadruk gelegd op de mate waarin de activiteiten systematisch worden nagestreefd en op de mate waarin zij in de organisatie worden geïntegreerd. Voor dit doel is de verbetering en leercyclus, zoals afgebeeld in de regeling, zeer belangrijk.

IHMQ scheme

 

De negen aspecten voor gezondheidsmanagement en kwaliteit worden uitvoerig beschreven in dit downloadbare document (eng).

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org