Category: Models of Good Practice

models of good practice

Zilveren Kruis is an outstanding example of a company that has put the health and wellbeing of its staff at the centre of its corporate agenda. The range of health initiatives in place, the ways in which managers have been trained and developed to recognise and address health issues, the provision of medical advice and support (physical and mental) to staff are but a few examples of the exceptional practice seen in the Company.

Continue reading

QS health management is a dedicated service organisation. She delivers therapeutic services to businesses and individual employees to prevent and overcome mental health problems. The organisation takes the lead in this field of action and its management sets the standard for employees and remote working therapists. The working conditions reflects the goals set in the treatments and it supports the sustainable employment of the staff.
The staff is as dedicated as in earlier assessments, is highly appreciated by remote therapist and clients rewarded them highly too.

Smart and well organized, sensitive in communications and professional in their approach, the organization is rewarded the iHMQ Gold certificate

The commitment of Zilveren Kruis aims at achieving good business results, good products and optimal customer service. She does this by investing in employees’ vitality and health so that they can also provide sustainable production and high quality.

Continue reading

 

2014-2017

It was very clear that IHC Merwede is continuing to invest in the health, safety and wellbeing of employees and that employee health, safety and wellbeing remains a corporate priority. It lead to the recognition of Royal IHC Merwede to iHMQ Gold Certificate  This was evidenced in a number of ways including:

Continue reading

2012

IHC_logo

In considering IHC Merwede, we see a company that has made very rapid and very strong progress in a comparatively short period of time. Based on many sites, and involved in heavy engineering IHC Merwede through the able leadership of Mike Lie-A-Lien has put in place a robust health and wellbeing programme. Notable strengths include:

Continue reading

2012

QS is a small company with a core team based in Utrecht (shortly moving to Amersfoort and a pan-Netherlands network of psychologists, psychotherapists and psychiatrists. QS provides services to employers across the Netherlands by providing advice and support to employees experiencing mental health problems.

qsgezonheidsmanagement

Continue reading

2010

De Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf is het overlegplatform van BOVAG- en NCBRM-werkgevers en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. De bedrijfsraad is initiatiefnemer geweest voor het introduceren van gezondheidsbeleid in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche (met ca. 12.000 ondernemers en 84.000 werknemers). BOVAG heeft voor de branche een collectieve overeenkomst gesloten met drie Arbodiensten en de bedrijfsraad heeft de afgelopen drie jaar een speciale Arbocampagne voor gezonder werken gevoerd met als themas gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en veiligheid op het werk. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat meer aangesloten bedrijven dan voorheen een risico-inventarisatie voor de werkplek gemaakt hebben en actiever aan de slag gaan met gezondheidsbevordering op de werkplek. Voor deze initiatieven wordt de Bedrijfsraad bekroond.

2010

BGZ Wegvervoer is de brancheorganisatie die Arbo- en gezondheidsbeleid ontwikkelt voor bedrijven in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.  De organisatie maakt bijvoorbeeld collectieve afspraken voor de bedrijfstak (met in totaal 100.000 medewerkers) met Arbo-diensten. BGZ Wegvervoer is bekroond vanwege tal van innovatieve initiatieven voor het gezondheidsbeleid en de systematische aandacht voor gezondheid op het werk. Er is in 2000 een Arbototaalpakket gemaakt met een extra accent op preventie en reïntegratie dat bij 85% van de aangesloten bedrijven is ingevoerd. In 2001 zal men zich met name op preventie van stress richten.

De Facilitaire Deinst van de gemeente Den Haag heeft de bekroning tot MOGP te danken aan een goed sociaal en gezondheidsbeleid dat geleid heeft tot een goede werksfeer en een laag verloop van personeel. Ondanks het feit dat de werklast de laatste jaren verhoogd is en de organisatie rationeler is geworden, kunnen de werknemers de werkdruk goed aan, omdat er een grote mate van vrijheid is bij de taakinvulling op het werk en de persoonlijke ontwikkeling. De ruime mate van vrijheid van invulling van het werk en de aandacht en zorg voor het individu heeft geleid tot een hogere productiviteit. Ook de onderlinge communicatie staat hoog aangeschreven. Daarvoor is een speciale projectgroep “SamenWerken” opgericht.

secratariat: Dutch Center Work Health
SunCourt | Zonnehof 25 | 3811ND Amersfoort | The Netherlands
T. +31 33 465 42 35 | E. info@ihmq.org