Skip to main content

BGZ Wegvervoer

2010

BGZ Wegvervoer ist de brancheorganisatie die Arbo-en gezondheidsbeleid ontwikkelt voor bedrijven in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.  De organisatie maakt bijvoorbeeld kollektieve afspraken voor de bedrijfstak (met in totaal 100.000 medewerkers) met Arbo-diensten. BGZ Wegvervoer ist bekroond vanwege tal van innovatieve initiatieven voor het gezondheidsbeleid de systematische aandacht voor gezondheid op het werk. Er is in 2000 een Arbototaalpakket gemaakt met een extra accent op preventie en reïntegratie dat bij 85% van de aangesloten bedrijven is ingevoerd. Im Jahr 2001 zal men zich met name op preventie van stress richten.