Skip to main content

Bedrijfsraad Motorvoertuigen

2010

De Bedrijfsraad voor Het Motorvoertuigenbedrijf ist die Het overlegplatform van BOVAG-en NCBRM-Werkgevers en de werknemersorganisations FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en de Unie. De bedrijfsraad es initiatiefnemer geweest voor Het introduceren van gezondheidsbeleid in de motorvoertuigen-en tweewielerbranche (MET CA. 12.000 Ungeheure en 84.000 Werknemers). BOVAG heeft voor de Branche een Collectieve overeenkomst gesloten met Drie Arbodiensten en de bedrijfsraad heeft De afgelopen Drie Jaar een especial Arbocampagne voor gezonder Werken gevoerd met ALS theyas gevaarlijke stoffen, lichamelijke perlasting en Die Botiquines op Het Werk. DIT heeft Onder andere ertoe geleid DAT Meer aangesotten Bedrijven dan voorheen een Risico-inventarisatie voor de werkplek gemaakt hebben en actiever aan de escoria gaan met gezondheidsbevordering OP de werkplek. Es ist nicht möglich, dass Sie sich in der Lage fühlen, sich in der Stadt zu befinden.