Skip to main content

Bedrijfsraad motorvoertuigen

2010

De bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf is het overlegplatform van BOVAG-en NCBRM-werkgevers en de werknemersorganisaties FNV FNV, CNV Bedrijvenbond en de Unie. De bedrijfsraad es initiatiefnemer geweest voor het introduceren van gezondheidsbeleid in de motorvoertuigen-en tweewielerbranche (met CA. 12.000 ondernemers en 84.000 werknemers). BOVAG heeft voor de branche een collectieve overeenkomst gesloten ontmoette drie arbodiensten en de bedrijfsraad heeft de afgelopen drie jaar een especial Arbocampagne voor gezonder werken gevoerd met ALS theyas gevaarlijke stoffen, lichamelijke perlasting en botiquines op het werk. DIT heeft onder andere ertoe geleid DAT meer aangesloten bedrijven dan voorheen een risico-inventarisatie voor de werkplek gemaakt hebben en actiever aan de escoria Geerts met gezondheidsbevordering OP de werkplek. Voor Dèze initiatieven woordt de bedrijfsraad bekroond.